În cele mai multe profesii şi în foarte multe situaţii din viaţă cunoaşterea unei limbi străine la un nivel cât mai înalt reprezintă un avantaj considerabil. Scopul cursurilor noastre de limbă sunt să dezvolte în mod armonios competenţele de înţelegere din citire şi ascultare, abilităţile de vorbire şi comunicare şi de comunicare în scris.
Oferim posibilitatea de a învăţa limbile: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, maghiară şi chineză în grupe mici şi individual, de la nivel de începători la nivel avansat. Pe lânga cursurile de limbă generală există şi posibilitatea însuşirii limbii specifice în domeniul afacerilor şi dobândirea unui certificat internaţional lingvistic în acest domeniu .
Pentru adulţi şi elevi cu vârsta peste 14 ani oferim cursuri conform Cadrului Lingvistic European de câte 100 ore pentru următoarele nivele:
  • A1(alte denumiri : nivel începători, nivel minim)
  • A2(alte denumiri : nivel mediu-începător , nivel de bază)
  • B1(alte denumiri : nivel mediu , începător)
  • B2(alte denumiri : nivel; mediu superior, nivel superior mediu)
  • C1(alte denumiri : nivel avansat , nivel superior)

Înainte de înscrierea la curs testăm în mod gratuit nivelul de cunoştinţe individual, oral şi scris pentru ca fiecare cursant să înveţe în grupa adecvată lui. Cei care doresc să afle nivelul lor de cunoştinţe înainte de înscriere pot accesa testul de plasare pe nivel online pentru oricare nivel.

Organizăm cursuri de pregătire pentru examene în vederea obţinerii certificatului de competenţe lingvistice internaţionale pentru cei ce doresc să cunoască cerinţele de examinare, modul de evaluare caracteristic unor examene, şi pentru cei ce vor să completeze pe parcursul unui curs eventuale competenţe neînsuşite la cursurile anterioare, vocabularul, elementele cu tenta gramaticală.

Pentru acei cursanţi care doresc să-şi împrospăteze şi să-şi completeze cunoştinţele dobândite anterior, conform anumitor cerinţe, recomandăm cursuri de 60 de ore de comunicare.

Pentru cei ce se pregătesc să lucreze în străinătate organizăm cursuri de comunicare de scurtă durată de 30 ore “pachet de supravieţuire“.

Pentru elevii din şcoala generală organizăm cursuri de comunicare prin joc, adaptate cerinţelor grupei de vârstă.

La fel ca şi competenţele lingvistice , pot fi utilizate nenumărate abilităţi dobândite în cadrul cursul acreditat cu denumirea de “Formare formator“.

Aptitudinile umane, cele de antreprenor, şi de management reprezintă azi o cerinţă în tot mai multe profesii. Pe baza unor programe de învăţământ elaborate în cadrul proiectelor internaţionale organizăm în fiecare an cursuri sponzorizate pe aceasta temă, despre oferta actuală puteţi afla mai multe urmărind rubrica Ştiri.
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.