Durata: 2,5 luni (40 de ore), 2x2 ore pe săptămână
Grupă: de la nivelul A2 la nivelul B2
Preţ: 1.000 lei/persoană (25 lei/oră)
Plata în rate: 600 lei + 400 lei
Perioada de înscriere: 1-30 eptembrie 2022

Important: Certificatul ECL nu expiră!

În caz de stare de urgenţă cursurile clasice se vor ţine online, asigurând în continuare o educaţie de calitate.
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.