În cazul examenului reuşit la completarea acestui curs se obţine un certificat acreditat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
- Formator cod COR: 242401
- Maistru instructor cod COR: 235907

Preţ: 880 lei/persoană
Plata în rate: 500 lei + 380 lei
Perioada de înscriere: 4-29 ianuarie 2023

În caz de stare de urgenţă cursurile clasice se vor ţine online, asigurând în continuare o educaţie de calitate.

Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.