Durata: 5 săptămâni (20 de ore), 1x2 ore pe săptămână
Preţ: 600 lei/persoană (30 lei/oră)
Perioada de înscriere: 1-29 ianuarie 2023.

În caz de stare de urgenţă cursurile clasice se vor ţine online, asigurând în continuare o educaţie de calitate.

Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.