Durata: 8 luni ( 60 de ore), 1x2 ore pe săptămână
Preţ: 1.500 lei/persoană (25 lei/oră)
Plata în rate: 800 lei + 700 lei
Perioada de înscriere: 1-30 septembrie 2022

În caz de stare de urgenţă cursurile clasice se vor ţine online, asigurând în continuare o educaţie de calitate.

Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.