Durata: 8,5 luni (120 de ore), 2x2 ore pe săptămână
Nivele: nivel post-intermediar B2 (FCE) şi autonom C1 (CAE)
Preţ: 2.880 lei/persoană (24 lei/oră)
Plata în rate: 1.000 lei + 1.000 lei + 880 lei
Perioada de înscriere: 1-30 septembrie 2022

Important: Certificatele FCE ŞI CAE nu expiră!


În caz de stare de urgenţă cursurile clasice se vor ţine online, asigurând în continuare o educaţie de calitate.

Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.