Durata: 2,5 luni (30 ore), 2x2 ore pe săptămână
Grupe: de la nivel introductiv (A1) până la post-intermediar (B2)
Preţ: 900 lei/persoană (30 lei/oră)
Plata în rate: 600 lei + 300 lei
Perioada de înscriere: 1-30 septembrie 2023
Specializări: asistenţă medicală, instalaţii sanitare, IT, turism

În caz de stare de urgenţă cursurile clasice se vor ţine online, asigurând în continuare o educaţie de calitate.
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.